Got them pretty brown eyes 😍 


#theninaz

Got them pretty brown eyes 😍


#theninaz

Jays. Leggings. &high buns. Photo credit: @2muchfreshness #theninaz

Jays. Leggings. &high buns. Photo credit: @2muchfreshness #theninaz

Keepin it 1000 

#TheNinaz

Keepin it 1000 

#TheNinaz

West side till the deff of me. πŸ‘

#TheNinaz

West side till the deff of me. πŸ‘

#TheNinaz

badgalfaashion:

http://instagram.com/_badgyal_
badgalfaashion:

this is mean

badgalfaashion:

this is mean

(Source: bikinipowerbottom, via blvckgoldenn)

(Source: airviation, via hollieburryyy)

spankmehardbarry:

sorry i cant reblog that, i have standards

image

(via blvckgoldenn)

taliabobalia:

i can’t believe the leader of the free world cheated on jay

taliabobalia:

i can’t believe the leader of the free world cheated on jay

(Source: azeliabanks, via timarose)

magicalmrtaco:


awwww-cute:

I was just joking with him, but the look he gave me was complete betrayal

Oh my god the face

magicalmrtaco:

awwww-cute:

I was just joking with him, but the look he gave me was complete betrayal

Oh my god the face

(via hydr0xtc)

On that work flowπŸ”«πŸ’£πŸ”ͺ

#Theninaz

On that work flowπŸ”«πŸ’£πŸ”ͺ

#Theninaz

An oldie. 


#TheNinaz

An oldie.


#TheNinaz

@2muchfreshness still managed to get me flowers on our day even tho he’s thousands of miles away <3 thank you I love you so much!!!  Was so surprised!!

#theninaz

@2muchfreshness still managed to get me flowers on our day even tho he’s thousands of miles away <3 thank you I love you so much!!! Was so surprised!!

#theninaz

Est. February 27, 2009 . Yes it&#8217;s that time of year! Our dayβ€οΈπŸ’›πŸ’š Words can&#8217;t explain how much of a blessing you are! I love you Jamaal McGinty 

@2muchfreshness 


#theninaz

Est. February 27, 2009 . Yes it’s that time of year! Our dayβ€οΈπŸ’›πŸ’š Words can’t explain how much of a blessing you are! I love you Jamaal McGinty

@2muchfreshness


#theninaz

Oh yes it&#8217;s that time of the year! Est. February 28, 2009. You and I. For more wonderful years to come I love you Jamaal β€οΈπŸ’›πŸ’š

 @2muchfreshness 


#theninaz

Oh yes it’s that time of the year! Est. February 28, 2009. You and I. For more wonderful years to come I love you Jamaal β€οΈπŸ’›πŸ’š

@2muchfreshness


#theninaz